Sento in Katsushikaku

 • Sento38

Katsushikakuin Japanese public bath Suehiro-yu Suehiro-yu 末広湯

 • Hours:16:00 to 23:00
 • Closed:Tue.
 • Bandai
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Miyoshi-yu Miyoshi-yu 美吉湯

 • Hours:15:30 to 23:00
 • Closed:Tue.
 • Front
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Satsuki-yu Satsuki-yu さつき湯

 • Hours:15:30 to 23:00
 • Closed:Mon.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Daiyon-fujino-yu Daiyon-fujino-yu 第四富士の湯

 • Hours:16:00 to 22:30
 • Closed:Fri.
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Takeno-yu Takeno-yu 竹の湯

 • Hours:15:30 to 24:00
 • Closed:Wed.
 • Sauna
 • Open air bath
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Matsuno-yu Matsuno-yu 松の湯

 • Hours:16:00 to 23:00
 • Closed:Tue.
 • Sauna
 • Bandai
 • Launderette
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Aquagarden Sakae-yu Aquagarden Sakae-yu アクアガーデン栄湯

 • Hours:16:00 to 22:00
 • Closed:Mon. 3rd Tue. Holiday is open.
 • Sauna
 • Open air bath
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Parking

Katsushikakuin Japanese public bath Kotobuki-yu Kotobuki-yu 寿湯

 • Hours:15:10 to 24:00
 • Closed:Fri.
 • Sauna
 • Open air bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Tomino-yu Tomino-yu 富の湯

 • Hours:14:30 to 23:30
 • Closed:Mon.
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Aikoku-yu Aikoku-yu 愛国湯

 • Hours:15:00 to 22:00
 • Closed:Mon.
 • Front

Katsushikakuin Japanese public bath Aquadolphinland Aquadolphinland アクアドルフィンランド

 • Hours:15:00 to 24:15 Sat. Sun. Holiday from 14:00
 • Closed:Thurs. Holiday is open.th>
 • Sauna
 • Open air bath
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kikuno-yu Kikuno-yu 喜久の湯

 • Hours:15:00 to 23:00
 • Closed:Fri.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kouwa-yokujou Kouwa-yokujou 興和浴場

 • Hours:15:20 to 23:30
 • Closed:Thurs.
 • Sauna
 • Front
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Hinode-yu (Horikiri) Hinode-yu (Horikiri) 日の出湯(堀切)

 • Hours:16:00 to 23:00
 • Closed:Fri.
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kameno-yu Kameno-yu 亀の湯

 • Hours:16:00 to 22:00
 • Closed:Thurs.
 • Bandai

Katsushikakuin Japanese public bath Daiichi-fujino-yu Daiichi-fujino-yu 第一富士の湯

 • Hours:16:00 to 22:00
 • Closed:Mon.
 • Bandai
 • Launderette

Katsushikakuin Japanese public bath Hoshino-yu Hoshino-yu 星乃湯

 • Hours:16:00 to 21:45
 • Closed:Mon.
 • Bandai

Katsushikakuin Japanese public bath Fujino-yu(Horikiri) Fujino-yu(Horikiri) 富士の湯(堀切)

 • Hours:15:30 to 23:00
 • Closed:Fri.
 • Front
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kotobuki-yu Kotobuki-yu 寿湯

 • Hours:15:30 to 23:30
 • Closed:Wed.
 • Sauna
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Inari-yu Inari-yu 稲荷湯

 • Hours:16:00 to 23:00
 • Closed:Thurs.
 • Front
 • Launderette
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Daikoku-yu Daikoku-yu 大黒湯

 • Hours:16:00 to 22:00
 • Closed:Mon.
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette

Katsushikakuin Japanese public bath Seikou-yu Seikou-yu 成弘湯

 • Hours:15:00 to 24:00
 • Closed:Fri.
 • Sauna
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Daigo-baigetsu-yu Daigo-baigetsu-yu 第五梅月湯

5-4-10, Aoto, Katsushika-ku, Tokyo TEL
Aoto (Bus from Sta.)
Details page
 • Hours:15:00 to 24:00
 • Closed:Mon. Holiday is the next day.
 • Sauna
 • Open air bath
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Sakae-yu Sakae-yu 栄湯

 • Hours:16:00 to 22:30
 • Closed:Mon.
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Fujino-yu(Kameari) Fujino-yu(Kameari) 富士の湯(亀有)

 • Hours:15:30 to 23:00
 • Closed:Thurs.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Yutopia21 Yutopia21 ゆートピア21

 • Hours:16:00 to 24:30
 • Closed:Sat.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Daiichi-hitachi-yu Daiichi-hitachi-yu 第一日立湯

 • Hours:15:30 to 22:00
 • Closed:Mon. Wed.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front

Katsushikakuin Japanese public bath Hinode-yu (Nishikameari) Hinode-yu (Nishikameari) 日の出湯(西亀有)

 • Hours:16:00 to 23:15
 • Closed:Wed.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kanamachi-yu Kanamachi-yu 金町湯

 • Hours:15:30 to 22:30
 • Closed:Thurs.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Bandai
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kannon-yu Kannon-yu 観音湯

6-27-19, Okudo, Katsushika-ku, Tokyo TEL
Koiwa (Bus from Sta.)
Details page
 • Hours:13:30 to 23:00
 • Closed:Thurs.
 • Sauna
 • Open air bath
 • Front
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Atami-yu Atami-yu あたみ湯

 • Hours:15:00 to 23:00
 • Closed:Fri.
 • Medicated bath
 • Bandai
 • Launderette
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Kusatsu-yu Kusatsu-yu 草津湯

 • Hours:17:30 to 21:30 Sun. from 16:00
 • Closed:Mon.
 • Bandai
 • Launderette

Katsushikakuin Japanese public bath Yoshino-yu Yoshino-yu 吉の湯

 • Hours:15:00 to 23:00
 • Closed:Mon.
 • Bandai
 • Launderette
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Hisano-yu Hisano-yu 久の湯

 • Hours:15:30 to 24:00
 • Closed:Thurs.
 • Medicated bath
 • Bandai
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Tachibana-yu Tachibana-yu 橘湯

 • Hours:15:30 to 23:00
 • Closed:1st 2nd 3rd Thurs.
 • Sauna
 • Front
 • Parking
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Shinkoiwa-yokujou Shinkoiwa-yokujou 新小岩浴場

 • Hours:15:30 to 22:30
 • Closed:Mon. Fri.
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Yupark Matsushima Yupark Matsushima 湯パーク松島

 • Hours:15:30 to 24:00
 • Closed:Thurs.
 • Sauna
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Katsushikakuin Japanese public bath Chiyono-yu Chiyono-yu 千代の湯

 • Hours:16:00 to 23:00
 • Closed:Mon.
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)
※In some cases, information is different . Please note.