Sento in Chuoku Ginza / Kachidoki / Tsukiji / Tsukishima / Nihonbashi / Yaesu around

 • Sento11

Chuokuin Japanese public bath Minato-yu Minato-yu 湊湯

 • Hours:15:00 to 24:30
 • Closed:Sat.
 • Sauna
 • Bandai
 • Launderette
 • Overnight (22:00)
 • Home page

Chuokuin Japanese public bath Irifune-yu Irifune-yu 入船湯

 • Hours:15:00 to 23:00
 • Closed:Thursday
 • Front
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath Sekai-yu Sekai-yu 世界湯

 • Hours:15:00 to 23:30
 • Closed:Monday
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath Hinode-yu Hinode-yu 日の出湯

 • Hours:15:00 to 24:00
 • Closed:Open 365 Days
 • Sauna
 • Front
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath Asahi-yu Asahi-yu 旭湯

 • Hours:14:30 to 24:00
 • Closed:Third Monday
 • Medicated bath
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath Tsukishima-Onsen Tsukishima-Onsen 月島温泉

 • Hours:11:00 to 24:00
 • Closed:Open 365 Days
 • Sauna
 • Open air bath
 • Medicated bath
 • Front
 • Launderette
 • Parking
 • Overnight (22:00)
 • Home page

Chuokuin Japanese public bath Ginza-yu Ginza-yu 銀座湯

 • Hours:15:00 to 23:00
 • Closed:Sun. and holiday
 • Bandai
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath Kachidoki-yu Kachidoki-yu 勝どき湯

 • Hours:15:30 to 23:00
 • Closed:Sun.
 • Sauna
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath kotobiki-yu kotobiki-yu 寿湯

 • Hours:15:00 to 24:00
 • Closed:Sun. and holiday
 • Sauna
 • Front
 • Launderette
 • Overnight (22:00)

Chuokuin Japanese public bath Konparu-yu Konparu-yu 金春湯

 • Hours:14:00 to 22:00
 • Closed:Sun. and holiday
 • Bandai
 • Home page

Chuokuin Japanese public bath Jisshi-yu Jisshi-yu 十思湯

 • Hours:15:00 to 23:00
 • Closed:Sun.
 • Sauna
 • Front
 • Overnight (22:00)
※In some cases, information is different . Please note.

Tourist attraction

Ginza / Nipponbashi / Suitengu / Tsukiji-hongan-ji / Tsukiji market / Hama-rikyu royal gift garden